Wyróżnienie / Award


Podczas Summer School on Electrochemistry for Enviromental and Biomedical Applications organizowanej przez Uniwesytet Medyczny i Farmaceutyczny Iuliu Hatieganu (Cluj-Napoca, Rumunia) oraz Uniwersytet Claude Bernard (Lyon, Francja), która odbyła się w dniach 17-21 czerwca 2013 w Cluj-Napoca, poster autorstwa mgr inż. Agaty Jargiło pt. “Redox Active Dipyrromethene-Cu(II) Monolayer for Oriented Immobilization of His-tagged RAGE Domains- the Base of Electrochemical Biosensor for Determination of Aβ16-23’” został wyróżniony w konkursie na najlepszy plakat.
Udział w konferencji finansowany był z grantu:
POIG. 01.01.02-00-048/09 „Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki”.

During Summer School on Electrochemistry for Enviromental and Biomedical Applications organized in Cluj-Napoca by University of Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu (Cluj-Napoca, Romania) and University Claude Bernard (Lyon, France), between the 17th and 21th of June 2013, poster presented by Agata Jargiło entitled “Redox Active Dipyrromethene-Cu(II) Monolayer for Oriented Immobilization of His-tagged RAGE Domains- the Base of Electrochemical Biosensor for Determination of Aβ16-23’” was awarded in best poster competition.
Participation in the conference was funded by grant:
POIG. 01.01.02-00-048/09 „Electrochemical biosensors for detection of receptor RAGE activation – the tools for cheap theranostics”.

Nagrodzony Poster  Konfeencja w Rumunii

Nagrodzony poster / Awarded poster

Comments are closed.