55th Congress of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry


The 55th Congress of the Polish Chemical Society (PTChem) and the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry  (SiTPChem). was held On 16-20 September 2012 in Białystok.
During this Congress in session of „Electrochemistry” Prof. Jerzy Radecki gave a lecture entitled “Electrochemical biosensors based on monomolecular redox active layers”
following by  two oral presentations:
“Electrochemical genosensors for detection of avian influenza virus H5N1” by M.Sc. Kamila Malecka and ” Electrochemical immunosensors for detection of plum pox virus (PPV) and prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) in plant extract” by M. Sc. Urszula Jarocka

The participations in the Congress were support within the following grants:
NR12 0023 06 “Development of electrochemical  immuno – and genosensors for detection of  PPV and PNRSV viruses in plant extracts” and EU Innovative Economy Programme POIG.01.01.01-14-007/08  „Centre of  Biotechnological Pharmacology Products – Package  of Innovative Biopharmaceutics for theraphy and prophylaxis of human  and animals”.

W dniach 16-20 września 2012 r. odbył się 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
w Białymstoku. Podczas Zjazdu  w sekcji Elektrochemicznej Prof. Dr hab. Jerzy Radecki wygłosił wykład pt” Elektrochemiczne bioczujniki oparte o monomolekularne warstwy redoks aktywne”. Wygłoszone zostały również prezentacje ustne:
„ Elektrochemiczne genoczujniki  do wykrywania wirusa   ptasiej grypy H5N1” – Mgr. Kamila Malecka, oraz
Elektrochemiczne immunoczujniki do wykrywania wirusów PPV oraz PRNSV w materialeroślinnym” – Mgr. Urszula Jarocka.

Udział w konferencji finansowany był z grantów:
NR12 0023 06 “Elektrochemiczne immunoczujniki i genoczujniki  do wykrywania wirusów PPV oraz PRNSV w materiale roślinnym” oraz POIG.01.01.01-14-007/08 „Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych – Pakiet  innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt”

Comments are closed.