I spotkanie sprawozdawcze projektu Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki


W dniach, 15 – 17 grudnia 2010 roku, w Łańsku, koło Olsztyna odbyło się I spotkanie sprawozdawcze projektu
Elekrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki”
w ramach POIG Priorytetu 1, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2.
W trakcie spotkania przedstawiciele Zakładu Biofizyki, IBB PAN w Warszawie oraz  Zakładu Biosensorów, IRZiBŻ PAN w Olsztynie przedstawili prezentacje ustne dotyczące dotychczasowych postępów prac w ramach grantu. Dyskutowano również nad planami kolejnych etapów badań.

Comments are closed.