Ocena uczestnictwa w Pikniku Naukowym


Szanowni Państwo,
Dziękujemy za udział w 17. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik “Życie” na Stadionie Narodowym.
Zgodnie z zapowiedziami, Państwa stanowisko zostało kilkukrotnie podczas Pikniku odwiedzone przez osoby oceniające stanowisko. Wcześniej te same osoby oceniły Państwa zgłoszenie, natomiast podczas Pikniku oceniały jakość stanowisk, szczególną uwagę zwracając na zgodność programu z zaproponowanymi opisami pokazów.
Każde stanowisko i zgłoszenie zostało ocenione w czterech kategoriach (piknikowość, interaktywność, unikatowość, naukowość), oceniający dokonali także oceny opisowej, którą znajdą Państwo poniżej. Sprawdzaliśmy, na ile Państwa stanowisko:

  • jest dostosowane do charakteru Pikniku (a więc imprezy masowej na świeżym powietrzu),
  • zawierało elementy interaktywne – pozwalało na samodzielne wykonywanie rozmaitych rzeczy przez zwiedzających
  • było unikatowe, a więc jego program nie był spotykany na co drugim stanowisku i nie był przez Państwa realizowany od lat w dokładnie ten sam sposób
  • odnosiło się do rzetelnej wiedzy naukowej, a najlepiej – przedstawiało badania prowadzone przez Państwa

Sprawdzaliśmy także bezpieczeństwo, estetykę i porządek panujące w stanowisku oraz to, czy komunikacja ze zwiedzającymi przebiega płynnie i naturalnie. Wziąwszy pod uwagę powyższe kryteria, Państwa stanowisko uzyskało bardzo dobrą ocenę.
W opinii ewaluatorów stanowisko Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie było atrakcyjne, interaktywne, naukowe i unikatowe. Osoby obsługujące stanowisko były bardzo kontaktowe i łatwo nawiązywały kontakt ze zwiedzającymi. Na dodatkową uwagę zasługuje prawdziwy sprzęt badawczy wyniesiony z laboratorium. Gratulujemy – tak trzymać!

Pozdrawiam w imieniu Zespołu Programowego 17. Pikniku Naukowego “Życie”,
Marek Łuszczyk
Sekretarz Zespołu Programowego 17. Pikniku Naukowego

Piknik Naukowy 1

Piknik Naukowy

Piknik Naukowy dr Katarzyna Kurzatkowska

Piknik Naukowy dr Katarzyna Kurzatkowska

Piknik Naukowy od lewej Urszula Jarocka  Edyta Mikula Dorota Malecka

Piknik Naukowy od lewej Urszula Jarocka, Edyta Mikula, Dorota Malecka

Comments are closed.