VII SEMINARIUM ŚRODOWISKOWE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI


W dniu 31 marca 2011 roku, w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności (Oddział Nauki o Żywności) na ulicy Tuwima 10, odbyło się VII SEMINARIUM ŚRODOWISKOWE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. W trakcie tego seminarium, dr Katarzyna Kurzątkowska przedstawiła prezentację pt. Badanie kinetyki oddziaływania receptora końcowych produktów zaawansowanej glikacji białek (RAGE) z Aβ peptydem,. Badania te realizowane są w ramach grantu: Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki.

Comments are closed.