Wyróżnienie w Konkursie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego


Wyróżnienie w Konkursie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, wykonaną w roku akademickim 2008/2009, posiadającą walory zastosowania w przemyśle otrzymała asystentka pracująca w Zakładzie Biosensorów Pani mgr inż. Agata Jargiło.  Praca pt. „Synteza i charakterystyka poliestro–etero-uretanów alifatycznych do zastosowań w medycynie” została wykonana w Katedrze Technologii Polimerów i Gumy Politechniki Gdańskiej, pod kierunkiem dr hab. inż. Heleny Janik. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się 22 września podczas XXIX Walnego Zjazdu SITPChem w Toruniu.

Comments are closed.