Zgłoszenie patentowe


W dniu 16 lipca 2012 r. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz PRO Science Polska Sp. z o.o. w Gdyni dokonał w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenie p. t. „Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy”. Numer zgłoszenia patentowego: P-399993.

On 16 July 2012, Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences in Olsztyn, in collaboration with the University of Gdańsk and PRO Science Polska Sp. z o.o. in Gdynia made in Polish Patent Office application entitled “Method of preparation immunosensor and its application to the detection of the influenza virus.” Patent number: P-399993.

Comments are closed.